Behandling og hjælp mod angst

Oplever du symptomer på angst så kan psykoterapi hjælpe dig med at håndtere tanker og bekymringer

Angst er en sygdom der kan behandles. Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi, til behandling af angst. Som psykoterapeut tager jeg udgangspunkt i din aktuelle situation og sammen tilrettelægger vi et forløb der udfordrer de tanker og situationer der er plagsomme for dig.

 

At være plaget af mange bekymringer er ikke blot en del af ens personlighed. Mange der har angst uden at være vidende om det, tror at de mange bekymringer er en naturlig del af deres personlighedstræk. De henvender sig i stedet til lægen med fysiske symptomer fremfor med den psykiske belastning det er at have angst. Det er altid en god ide at kontakte egen læge og få fremlagt de symptomer man har, da der også i nogle tilfælde er brug for medicinsk behandling samtidig med det terapeutiske forløb.

 

Symptomer på angst

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød/vejrtrækningsproblemer/kvælningsfornemmelse
 • Svimmelhed
 • Ondt i maven
 • Kvalme
 • Tankemylder
 • Muskelspændinger
 • Koncentrationsbesvær
 • Tendens til at fare sammen
 • Søvnproblemer

Angst kan vise sig som både psykiske og kropslige reaktioner.

 

Der findes flere forskellige angsttyper, men de mest almindelige typer defineres som følger:

 

Panikangst er angstanfald der opstår pludseligt og med intens frygt der er ledsaget af fysiske symptomer.

 

Fobier er angst i bestemte situationer og kan være angst for højder, bestemte dyr, lukkede rum, sociale situationer mm.

 

Socialangst er angst for hvad andre tænker om en, hvilket ofte fører til undgåelse af belastende situationer og sociale arrangementer.

 

Generaliseret angst er en angsttilstand som hele tiden er til stede i varierende grad. Der opleves ofte en anspændt tilstand i kroppen og en følelse af uro eller ængstelighed. Der er tanker om frygtelige ting der kan ske, og man er plaget af tanker om: ”Hvad nu hvis…?”

 

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) opstår efter en svær belastende hændelse af katastrofelignende karakter. Hændelsen genopleves igen og igen i enten vågen tilstand eller i drømme.

  

Du kan læse mere om angst på sundhed.dk og angstforeningen.dk

Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

☏ 28291941 |  Send en mail