Behandling og hjælp mod depression

Føler du dig nedtrykt eller depressiv er psykoterapi en effektiv og anerkendt behandlingsform

Sundhedsstyrelsen anbefaler psykoterapi til behandling af depression. Det er altid vigtigt at søge læge for at få vurderet hvor svær depressionen er. Lægen kan vurdere om der skal sættes ind med antidepressiv medicin samtidig med psykoterapi.
 
Depression opleves meget ubehageligt og nedsætter livskvaliteten i betydelig grad. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe med terapeutiske samtaler der er individuelt tilpasset så du får hjælp til netop din problematik. Du vil få hjælp til at blive opmærksom på egen tænkning og egne følelser, når livet udfordrer. Derved bliver du bedre til at takle vanskelige situationer fremadrettet.
 
Symptomer på depression:
 
Depression inddeles i let, moderat eller svær depression. Hvilken grad depressionen er afhænger af hvilke symptomer der er tilstede og hvor længe de har stået på og afgører også hvilken behandling af depression der skal til.
Typer af depression:
 
  • Nedtrykthed
  • Nedsat interesse eller glæde 
  • Nedsat energi
  • Nedsat selvtillid og selvfølelse
  • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
  • Tanker om død, ulykke og selvmord
  • Besvær med at koncentrere sig eller huske
  • Rastløshed eller hæmning
  • Dårlig søvn
  • Psykotiske symptomer
Udover de officielle symptomer fra ICD-10, oplever mange depressive også angst, nedsat sexlyst, vrede og irritabilitet.
 
Du kan læse mere om depression på www.depressionsforeningen.dk og www.psykiatrifonden.dk
Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

 28291941 | ✉ Send en mail