Hjælp ved sorg

Psykoterapi kan hjælpe dig igennem den helt naturlige sorgproces

Det er en myte at sorg går over. I stedet er det nærmere sådan at den sørgende udvikler sig i takt med sorgen og lærer at leve med sorgen og tabet. 

 

Sorg er den følelse der opstår når vi har mistet noget betydningsfuldt. Sorg forbindes ofte med tabet af en nærtstående der dør. Sorg kan også opstå i forbindelse med skilsmisse, sygdom, ændret jobsituation, børn der flytter hjemmefra, tab af ungdom eller andre tab.

 

Det er meget individuelt hvordan vi reagerer på tab. Når du kommer i terapi med sorg, handler det ikke om at komme over sorgen eller at komme af med den. Det handler i stedet om at få hjælp til at bære sorgen og leve med den.

 

Du vil få støtte i den naturlige sorgproces og hjælp til at forholde dig til de forandringer tabet har givet dig. Målet er også at lære nye måder at tænke og handle på i den nye livssituation der er opstået. Det er helt naturligt at reagere på et tab og det kan handle om at forstå de konsekvenser tabet har givet samt at få hjælp til at få en forandret hverdag til at fungere.

Som psykoterapeut hjælper jeg dig med at tolerere og rumme de pinefulde følelser der følger med sorgen, samt hjælper til at finde en balance i sorgens smerte.
Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

 28291941 |  Send en mail