Behandling og hjælp mod stress

Oplever du symptomer på stress og har brug for hjælp til at håndtere det? Kontakt mig for en snak om hvordan terapi kan hjælpe dig videre.

Stress er en belastningsreaktion der opstår når de krav og belastninger som omgivelserne eller vi selv stiller til os selv, overstiger de ressourcer vi har eller oplever vi har. Stress er ikke en kronisk tilstand og fremtidsudsigterne er gode.

 

Det er vigtigt at få hjælp så hurtigt så muligt, så stresssymptomerne ikke forværres. Her kan jeg som psykoterapeut hjælpe med at skabe overblik over dine ressourcer og hjælpe dig til at skabe balance mellem dine ressourcer og de krav og belastninger der er i dit liv.

 

Stress rammer ikke kun mennesker der har travlt på arbejdet. Mange arbejdsløse og andre udenfor arbejdsmarkedet rammes også af stress. Man kan sagtens have travlt på arbejdet uden at få stress og man kan også få stress uden at have travlt. Det er vigtigt at se på hvad det er der belaster dig i din hverdag og hvad der skal til for at skabe trivsel for dig.

 

Symptomer på stress


Stress viser sig på forskellige måder. Det kan både være med fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Når et menneske rammes af stress vil allerede eksisterende sygdomme forværres. Det kan være astmatikeren der får flere astmaanfald, sukkersygen der forværres eller allerede kendt åreforkalkningssygdom der giver flere hjertesmerter.

 

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kroniske sygdomme

Psykiske symptomer:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnløshed
 • Mangel på engagement
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Du kan læse mere om stress på www.stressforeningen.dk

Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

 28291941 |  Send en mail