Kognitiv terapi

Kognitiv terapi også kaldet kognitiv adfærdsterapi, er en terapiform der fokuserer på sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger/adfærd.

 

Det er videnskabeligt dokumenteret at kognitiv terapi er velegnet til behandling af en lang række lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser, alkoholproblemer, samlivsproblemer mm.

 

Som psykoterapeut hjælper jeg dig med at blive opmærksom på de tanker, følelser og handlinger der opstår i din problematik. Vi vil sammen arbejde med at udfordre og ændre disse og du vil mellem sessionerne få opgaver som er tilrettelagt ud fra hvad du kan klare, så de er individuelt tilpasset.

Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

 28291941 |  Send en mail