Psykoterapi

Hvad er psykoterapi og hvordan kan det hjælpe dig?

Psykoterapi egner sig til at arbejde med problemer, der nedsætter din livskvalitet. Det kan være stress, depression, sorg, angst, problemer i privatlivet eller i arbejdslivet, som gør at du ikke har det godt.

 

Psykoterapi egner sig også til personlig udvikling eller som hjælp til at gøre op med gamle og uhensigtsmæssige og negative mønstre i dit liv.

 

Gennem terapi lærer du dig selv bedre at kende og får større bevidsthed om dig selv og dine reaktionsmønstre. Derved opnår du en større tilfredshed med dig selv og dit liv, og bliver bedre i stand til at handle ud fra dine værdier.

 

Samarbejdet mellem klient og terapeut

I alt terapi har det stor betydning at der er en god kemi mellem klient og terapeut. Det er vigtigt at få et indtryk af hinanden for at vurdere om der er grobund for et godt samarbejde. Det er af stor betydning med en god relation mellem klient og terapeut som bygger på respekt, forståelse og ærlighed. Ellers kommer der ikke et godt resultat ud af terapien.

 

Jeg har altid fokus på at tilrettelægge terapien ud fra hvilken problematik du kommer med, og jeg forholder mig åbent og undersøgende overfor hvordan jeg hjælper dig bedst. Det er dig der er eksperten i dit liv. Og gennem terapien hjælper jeg dig med at skabe en større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre på. Derved kan du skabe større tilfredshed med dig selv og livet, samt få større livsglæde og livskvalitet.

 

Hvis ikke jeg er den rette til at hjælpe dig med din problematik, er jeg behjælpelig med at finde en anden professionel behandler der kan hjælpe dig videre, så du får den hjælp du har brug for.

 

Psykolog eller psykoterapeut

Jeg bliver ofte spurgt til forskellen er på en psykolog og en psykoterapeut. Jeg vil her komme med en beskrivelse af forskellen. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel og derfor gælder beskrivelsen her kun for en psykoterapeut MPF. Det er de psykoterapeuter der har en 4-årig uddannelse og som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

 

Psykoterapeut MPF

En psykoterapeut MPF har gennem sin uddannelse trænet og lært psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis. Har under uddannelsen gennemgået egenterapi og personlig udvikling.  

Uddannelsen er et selvbetalt studie på 4 år som kan tages ved siden af arbejdet som f.eks. sygeplejerske, jordemoder, pædagog eller psykolog.

Psykoterapeuten er uddannet til at varetage samtaler med fokus på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, klienten har som et problem. Det kan være problematikker som sorg, krise, stress eller angst. Psykoterapeuten er ikke uddannet til at håndtere svære psykiske lidelser eller til at stille diagnoser.

 

Psykolog

Psykolog er en beskyttet titel. Psykologen er universitetsuddannet i psykologi, som primært er et teoretisk studie med vægt på psykologiske teorier og metoder. Efter 5 år på universitet kan psykologen specialisere sig indenfor forskellige psykologiske retninger.

 
Psykologer er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Gennem egen læge er det muligt at få en henvisning til nogle psykologer og få tilskud til betalingen.

 

Mai-Britt Christjansen

Mai-Britt Christjansen

Kontakt mig

 28291941 |  Send en mail